About

Na de academie maakt Maaike Folmer (1975) beeldend werk (vaak schilderijen) op groot formaat. Het werk roept een sterke associatie op met oud propagandistisch werk van de grote dictaturen, maar ook met hedendaagse reclame-uitingen. Haar liefde voor complexere samengestelde beelden kan ze op dit moment kwijt in digitale cut-and-paste technieken, oftewel de digitale collage. Tijdens haar reizen is ze gefascineerd geraakt door hoe de mens zich verhoudt tot zijn omgeving. Rijkdom, regels en een schonere omgeving in de eerste wereld en armoede, corruptie en vervuiling aan de andere kant van de planeet. Haar collages bestaan vaak uit ruwe en wilde industriële beelden die door de zorgvuldige compositie een verstild en geordend beeld vormen.

After art school Maaike Folmer (1975) makes visual work (often paintings) in large format. The work evokes a strong association with old propagandistic work of the great dictatorships, but also with contemporary advertising. Her love for more complex composite images is currently expressed in digital cut-and-paste techniques, aka the digital collage. During her travels she became fascinated by man’s relationship to his environment. Wealth, rules and a cleaner environment in the first world and poverty, corruption and pollution on the other side of the planet. Her collages often consist of rough and wild industrial pictures that, through balanced composition, form a tranquil and ordered image.